Monthly Archive April 29, 2020

Byadmin

Nya tider, nya förkortningar

WaaS, IaaS, PaaS och SaaS är förkortningar som allt oftare dyker upp när man läser eller pratar om
det moderna kontoret. Tittar man på förkortningarna så är det en sak som hela tiden följer med och
det är “aaS”-ändelsen. Denna delen av förkortningen står för “As a service”. Förkortningarna ovan
betyder alltså Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service
(SaaS) och Workplace as a Service (WaaS). Det servicebaserade samhället är här för att stanna
och innebörden av dessa uttryck är egentligen att du och ditt företag får hjälp med viktiga funktioner
av andra företag så att ni själva slipper bygga system eller sitta på rigida sådana som kanske inte alls
passar ert sätt att arbeta.
Håll koll på datan
Dessa system bygger alla på cloud-tjänster. Alltså att de tjänster ni använder sker över molnet med
endast en bra internetuppkoppling som undelag till gränssnittet i din webbläsare eller liknande. För att
hantera denna mängd av data är det därför viktigt att ha en genomtänk strategi vad gäller data
management. Även denna tjänst går såklart att få molnbaserad. Med hårddiskar som bygger på
hybrid flash solution går det att skapa ett serversystem där du både har filer lokalt och över nätet.
Tänk dig en mycket mer välfungerande FTP-server som många av oss troligen har tråcklat med
genom åren.
Vikten av säkerhet
Med så mycket information i molnet så är det viktigt att upprätta ett bra skyddsnät. Som även det går
att lösa i form av en molntjänst. Även om lokal säkerhet så klart är bra och kanske att föredra
beroende på vilken typ av data ditt företag sitter på. Här är en så kallad Siem lösning oslagbar. Siem
security är ett säkerhetsystem som är oslagbart när det kommer till att leverera realtids data och
rapporter för alla tänkbara aspekter av ditt säkerhetsarbete.